Die Groot Stryd

$50.00

Hierdie boek, geagte leser, is nie uitgegee om ons te vertel dat daar sonde, droefheid en ellende in die wêreld is nie. Hierdie boek is nie uitgegee om ons mee te deel dat daar ‘n onver soenlike stryd aan die gang is tussen duisternis en lig, sonde en geregtigheid, goed en kwaad, dood en lewe nie. In die diepste van ons wese weet ons dit en ons weet dat ons deelnemers die spelers, in die stryd is.

Category: